Stimuleren en ontwikkelen van creativiteit

Het hoe en waarom van onze Creative Sessions: deel 1

Om onszelf te blijven ontwikkelen en creativiteit te stimuleren, organiseren we eens in de twee weken een Creative Session. Onze creatieven komen samen om van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Op allerlei verschillende manieren. Deze week: het beluisteren en bespreken van een podcast met inhoud.

De opzet

Nieuwe manieren, structuren en werkvormen zoeken om creativiteit een boost te geven; ons Head of Strategy and Operations Merlijn Hoek vindt het heel belangrijk en haalt er veel plezier uit. Daarom besloot hij Creative Sessions te organiseren binnen MassMovement. Met als opzet: elke sessie een andere creatief die een korte presentatie geeft over wat hij of zij heeft gezien in ons werkveld en waar we van kunnen leren. Vaak zijn dat cases van andere creatieve bureaus, die we ontleden en waar we over discussiëren.


Het is een manier om mensen aan te leren om zich heen te blijven kijken. Scherp te zijn op ontwikkelingen door het volgen van de juiste mensen en merken, om daar vervolgens van te leren. Positieve bijvangst is dat collegaelkaar ook buiten deze sessies meer inspireren door het delen van tips, voorbeelden en cases. 


Podcast ter inspiratie

Tijdens de sessie van deze week eens geen presentatie waar we naar luisterden, maar een podcast. Wie creatief is, is dat tenslotte ook met zijn werkvormen. Het beluisteren van het interview met Roel Stavorinus in de Connect Podcast van PRbureau Coopr moest ons ertoe zetten individueel te leren en reflecteren, om er vervolgens over te discussiëren. Het doel was het geleerde eigen te maken voor de deelnemers zelf én voor ons als bureau. 


Wat hield de Creative Session precies in? 

  • Iedereen werd gevraagd een telefoon en koptelefoon mee te nemen naar de sessie. 
  • In de sessie, die maximaal een uur duurt, luisterde iedereen zelfstandig naar de podcast. 
  • Iedereen kreeg de opdracht zoveel mogelijk aantekeningen te maken. Na de sessie moest je een punt kunnen benoemen dat leerzaam is voor jezelf en een punt dat leerzaam is voor MassMovement.  
Het creatieve team van Massmovement luistert naar een podcast met koptelefoon

Van elkaar leren

In een volgende sessie bespraken we de verzamelde punten om van elkaar te leren. Verschillende bevindingen kwamen meerdere keren aan bod, maar je merkte ook dat ieder vanuit zijn of haar eigen discipline en ervaring tot andere inzichten was gekomen. Erg leuk om van elkaar te horen. 


Deze werkvorm maakt het mogelijk snel te leren van een ander. Zowel van de content uit de podcast als van elkaar. Tegelijkertijd is het een manier om het beluisterde samen te vertalen naar zaken die spelen binnen de eigen organisatie. En dat blijkt niet alleen nuttig, maar ook leuk. Want toen we aan het einde van de sessie samen de Mentimeter invulden om ieders mening over de werkvorm te horen, bleek dat deze goed in de smaak was gevallen. Zeker voor herhaling vatbaar, dat was de conclusieMaar niet voordat we ook andere werkvormen hebben uitgeprobeerd. Die we dan uiteraard ook delen. Ter inspiratie. 

Uitdagingen gaan wij nooit uit de weg. Waarom zouden we? Samen mooi werk maken, daar worden wij blij van!
Laten we eens kennismaken